Dagbehandlingsskolen Isbryderen

Trivsel og læring

Dokumenter

Se billeder

Om Isbryderen

Info om Isbryderen

Skole afd.
Kigkurren

For elever med primært introverte handlemønstre

Kigkurren 8N, st. + 1.+2. sal
2300 København S
Elever – alderen 6-17 år
Afdelingen modtager elever med forstyrrelser indenfor autismespektret fx Asperger syndrom, elever med angst og elever med særlige behov indenfor psykiatrifeltet.

Skole afd. Artillerivej

For elever med primært ekstroverte handlemønstre

Artillerivej 90, 3. + 4. sal
2300 København S
Elever – alderen 6-17 år
Afdelingen modtager elever med forskellige psykosociale problemer, opmærksomhedsproblemer, tidlige kontaktskader og ADHD samt specifikke og generelle indlæringsproblemer.

Skolevægrings
indsats Fremdrift

Læs om Dagbehandlingsskolen Isbryderens indsats i denne folder:

Fremdrift – skolevægringstilbud

Skolevægringsindsats for Dagbehandlingsskolen Isbryderen
Vores skolevægringsindsats er målrettet elever med komplekse problemstillinger og vanskeligheder med skoletilknytning. Ofte vil eleven have flere års skolefravær, samt enten diagnoser eller symptomer på autisme og/eller angst.

Fremdrift-skolevægringstilbud

Fortællinger fra
Elever

To af skolens elever fortæller om deres erfaringer

Hør eleverne fortælle
om deres oplevelse
med Isbryderen
De to elever på Isbryderen har begge atypisk autisme, og fortæller her om deres oplevelser med skolesystemet inden de startede på Isbryderen og hvordan de har det nu.

Nyheder

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet:

Tilsynsbesøg d. 7. marts 2023 af Fagligt Center Børne- og Ungdomsforvaltningen

Fagligt Center Børne- og ungdomsforvaltningen har d. 7. marts 2023 gennemført anmeldt tilsynsbesøg på dagbehandlingstilbuddet Isbryderen.
I forbindelse med tilsynsbesøget har undervisningstilsynet gennemført interview med henholdsvis tilbuddets ledelse, medarbejdere og udvalgte elever.

Afgangselever 2023

Afgangselever med flotte resultater fra Isbryderen

I skoleåret 2022-2023, har Isbryderen ført 11 elever oppe til folkeskolens 9. kl. afgangseksamen og en enkelt til 10. kl.
Seks af eleverne gik op i fuld fagrække med det flotte gennemsnit på 8,67. Fem af eleverne gik op med enkelte fritagelser. Tre af eleverne fortsætter på Isbryderens egen 10. klasse.

Udslusning fra Isbryderen

Udslusning til det almene skolesystem

Isbryderen har gennem de sidste 21 år haft succes med at udsluse elever tilbage til det almene skolesystem igen eller andre mindre indgribende tilbud efter en periode på Isbryderen.

Vejledende ferieplan for skoleåret 2023-24 

Sommerferie, Efterårsferie, Juleferie, Vinterferie, Påskeferie og helligdage.

Ferieplan
Sommerferie 26.06.2023 – 04.08.2023
Efterårsferie 16.10.2023 – 20.10.2023
Juleferie 18.12.2023 – 03.01.2024
Vinterferie 12.02.2024 – 16.02.2024
Påskeferie 25.03.2024 – 01.04.2024
Første maj 01.05. 2024