Afdeling 2

Afdeling 2, Artillerivej 90, 4. sal, 2300 København S

Elever – alderen 13-17 år
Afdelingen modtager elever med forskellige psykosociale problemer, alvorlige AKT problemer, eksekutive vanskeligheder, opmærksomhedsproblemer, kontaktskader samt elever med ADHD og andre diagnoser.

Målsætning
Målet er, at eleven skal kunne klare et ungdoms- og voksenliv, i første omgang ved en mulighed for at bestå FP9 / FP10 og at komme videre på en ungdomsuddannelse. Målet er, at alle elever, der udgår fra afdeling 2, kommer i gang med en ungdomsuddannelse.

Midler
Der arbejdes efter folkeskolens fælles mål. Undervisningen er differentieret med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau. Afdelingen har tilknyttet kommunal UU-vejleder, som hjælper med at tilrettelægge realistiske videreuddannelsesforløb samt følger den enkelte elev til det 25. år; der er løbende meget tæt kontakt mellem afdelingen og UU-vejlederen. Der arrangeres brobygningsforløb i samarbejde med Københavns Tekniske Skole.

Metoder
Der arbejdes med ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik og individuelle læringsstile. Gennem personlige dialoger med eleverne ydes hjælp til mestringsstrategier. Afdelingen lægger vægt på at fremstå som en skole med overskuelige rammer og struktur. Der arbejdes i grupper på mellem 1 og 6 elever. Eleverne undervises i grupper på højst 6 elever. Afdelingen har en uddannet læsevejleder tilknyttet.

Dagligdagen
Skoledagen fra kl. 8.00 til kl. 15.00 begynder altid med fælles morgenmad og samling. Herefter er der skemalagt undervisning i skolefag, social træning, mulighed for daglig bevægelse samt indkøb og tilberedning af frokost, som sker i fællesskab mellem elever og lærere. Afdelingen lægger vægt på fedtfattig mad med meget grønt og frugt og har en 0-sukker politik.

Frem til kl. 16.00 er der mulighed for at deltage i eftermiddagsklub, der er også åben i visse ferieperioder. Klubaktiviteter kan f.eks være klatring / svømning / fodbold eller bordtennis. Man er meget opmærksom på at være behjælpelig med tilknytning til foreningsliv i elevens lokalområde. Der er ofte ture ud af huset med enten faglige eller sociale mål.

Forældresamarbejde
Der er løbende kontakt til hjemmet, og alle forældre kontaktes minimum 1 gang om ugen pr. telefon. Derudover mødes man med hver familie min. 2 gange årligt og yderligere efter familiens og skolens behov. Sagsbehandler (og UU-vejleder for afgangselevernes vedkommende) deltager regelmæssigt i samtalerne. Der er løbende mulighed for individuel kontakt mellem det pædagogiske personale, sagsbehandler og forældre.