Målgruppe 1

Målgruppe 1, Artillerivej 90, 3. + 4. sal, 2300 København S

Elever – alderen 6-17 år
Afdelingen modtager elever med forskellige psykosociale problemer, opmærksomhedsproblemer, tidlige kontaktskader og ADHD samt specifikke og generelle indlæringsproblemer.

Målsætninger
Målsætningen er dobbelt: Både at give eleverne en tryg og meningsfuld oplevelse af at gå i skole og at de skal kunne fungere i det almene skolesystem. De elever, som efter en given perioden ikke har mulighed for at vende tilbage til normalskolen kan tilbydes fortsat skolegang på Isbryderens afdeling 2 eller afdeling 3.

Midler
Focus på relationer, anerkendelse og struktur. Der arbejdes efter folkeskolen fælles mål. Det meste af undervisningen er individuelt tilrettelagt; der arbejdes særskilt med at styrke elevernes sociale kompetencer. Der er vigtigt, at de får erkendelse af egen udfordring/diagnose, og lærer at leve med den – tætte voksenrelationer og individuelle samtaleforløb bidrager til dette. Afdelingens undervisere har særlige kompetencer på ADHD området.

Metoder
Undervisningen i mindre grupper er TEACC – inspireret, idet der arbejdes med en meget tydeligt struktureret individuel opgavestilling, samt individuelt tilpasset materiale. Hver fredag arbejdes der med gruppens forståelse af ugens forløb, idet alle elever melder tilbage til fællesskabet om “GSU” – dvs. hvad der har været godt og skidt, og hvad man har undret sig over i den forløbne uge. Der arbejdes ligeledes for den enkelte elev med “focuspunkter”, korte delmål for ugen, som evalueres sammen med underviser og de øvrige elever i gruppen.

Dagligdagen
Skoledagen fra kl. 8.00 til kl. 15.00 begynder altid med fælles samling. Herefter skemalagt undervisning i skolefag, social træning, samt indkøb, tilberedning og spisning af frokost. Bevægelse er en integreret del af dagligdagen og i idræt lægges der vægt på holdspil. Frem til kl. 16.00 er der mulighed for at deltage i eftermiddagsklub, der også er åben i efterårsferien, vinterferien og i starten og slutningen af juli. Klubben har lukket i uge 28-29-30 samt mellem jul og nytår. Klubaktiviteter kan f.eks. være klatring/svømning/fodbold/bordtennis/ værksted osv. Udover at bruge de nærliggende rekreative områder har afdelingen gode store lokaler, som bl.a. omfatter et kreativt værksted. Der er ofte ture ud af huset med enten faglige eller sociale mål.

Forældresamarbejde
Der er løbende kontakt med elevens hjem – mindst én gang om ugen telefonisk, oftest mere. Derudover afholdes samtaler efter familiens behov. Min. to gange årligt er der netværksmøder med de relevante fagpersoner. Afdelingen inviterer én gang halvårligt forældre til en emneaften, der enten fokuserer på elevernes udvikling af selvforståelse og selvudvikling i forhold til den enkeltes udfordring/diagnose eller på nogle af de undervisningsmaterialer afdelingen benytter i arbejdet med elevernes sociale kompetencer.