In
Posted

Forældrecefé ved Jenny Bohr

Anerkendende samtaler med vores børn Som forældre til børn med diagnoser oplever vi ofte, at det kan være svært at få vores børn engagerede i samtaler og samarbejde. Mange oplever, at børnene [...]