Rammeaftale

Isbryderen har side 2001 haft undervisningsoverenskomst med Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns kommune. I 2015 blev denne afløst af en  rammeaftale med Københavns Kommune.

For at styrke kvaliteten på dagbehandlingsområdet besluttede Københavns Kommune i marts 2014 at iværksætte et udbud/en annoncering af privat dagbehandling i kommunen. Det betyder kort fortalt, at vi som behandlingsskole skal byde ind på det arbejde, vi allerede udfører. Med et udbud sætter kommunerne – med København i spidsen – en ramme for vores fremtidige arbejde både i forhold til indhold og pris. Dette gøres blandt andet med det formål at ensrette og sikre kvaliteten i dagbehandlingsskolernes arbejde indenfor en fastlagt økonomiske ramme.

Efter et spændende og intenst år fik Isbryderen ultimo april 2015 afleveret et tilbud, som forvaltningerne sidenhen har gennemgået og vurderet. Resultatet blev at Isbryderen vandt udbuddet/annonceringen. Vi indgik og underskrev en femårig rammeaftale om skolens drift med kommunen.

Igen i foråret 2020 satte Københavns kommune – sammen med en lang række af omegnskommuner – hele vores dagbehandlingsområde i udbud. 

Fredag d. 19. juni 2020 fik Isbryderen endelig den gode nyhed, at vi – sammen med en række andre leverandører – har vundet udbuddet. Med denne afgørelse tegnes dermed en ny rammeaftale, som sikrer skolens drift de næste fem år. Vi har på Isbryderen budt ind på og vundet i både kategori 1 og 2 (beskrevet ud fra elevernes støtte- og behandlingsbehov), hvorfor vores dagbehandlingsskole fremadrettet kan indskrive elever fra både København og omegnskommuner i disse kategorier af elever.

Isbryderen har altid haft det for øje, at et tæt samarbejde med de lokale folkeskoler, vil øge mulighederne for at få vores elever tilbagesluset dertil, hvis det giver mening. Dette har vi alle år haft succes med.

Vi har i en årrække arbejdet tæt sammen med ’Skolen på Islands Brygge’ om afvikling af afgangsprøver, udlån af faglokaler, idrætshal og skolegård samt pædagogisk og undervisningsmæssig sparring lærerne og pædagogerne i mellem.

Isbryderen vil fortsat være en skole i udvikling, og der er nye krav i som vi skal leve op til.

 

TILSYN

Det er ligeledes Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns kommune, der har tilsynspligten med Isbryderen. De udfører tilsynet gennem min. to årlige tilsynsbesøg – et uanmeldt og et anmeldt. Tilsynet er med til at sikre, at Isbryderen tilbyder og udfører undervisning og dagbehandling i hht. formelle krav.

På Isbryderen ser vi samarbejdet med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Børnecenter Børn og Unge som en ressource, og som en garanti for kvaliteten af aktiviteterne på skolen.