Rammeaftale

Isbryderen har side 2001 haft undervisningsoverenskomst med Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns kommune. I 2015 blev denne afløst af en  rammeaftale med Københavns Kommune.

For at styrke kvaliteten på dagbehandlingsområdet besluttede Københavns Kommune i marts 2014 at iværksætte et udbud/en annoncering af privat dagbehandling i kommunen.

Efter et spændende og intenst år fik Isbryderen ultimo april 2015 afleveret et tilbud, som forvaltningerne sidenhen har gennemgået og vurderet. Resultatet blev at Isbryderen – sammen med tre andre skoler – vandt udbuddet/annonceringen. Vi indgik og underskrev en femårig rammeaftale om skolens drift med kommunen.

Det er vi naturligvis stolte over på skolen. Dels fordi det er første gang i kommunens historie, at der iværksættes en udbudsrunde inden for området, som vi ender med at vinde. Men også fordi at den kurs vi allerede havde sat for skolen inden udbudsrunden, har vist sig at være rigtig. En kurs der afspejler, at det har været hensigtsmæssigt at satse på, at udvide vores dagbehandlingstilbud til også at omfatte mere specifik familiebehandling. Denne behandlingsmæssige indsats kombineret med en tydelig skolekultur med individuelt tilrettelagt specialundervisning af eleverne, varetaget af uddannede lærere og pædagoger er et kendetegn ved Isbryderen, som vi holder fast i.

Isbryderen har altid haft det for øje, at et tæt samarbejde med de lokale folkeskoler, vil øge mulighederne for at få vores elever tilbagesluset dertil, hvis det giver mening. Dette har vi alle år haft succes med.

Vi har i en årrække arbejdet tæt sammen med ’Skolen på Islands Brygge’ om afvikling af afgangsprøver, udlån af faglokaler, idrætshal og skolegård samt pædagogisk og undervisningsmæssig sparring lærerne og pædagogerne i mellem.

Isbryderen vil fortsat være en skole i udvikling, og der er nye krav i som vi skal leve op til.

 

TILSYN

Det er ligeledes Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns kommune, der har tilsynspligten med Isbryderen. De udfører tilsynet gennem min. to årlige tilsynsbesøg – et uanmeldt og et anmeldt. Tilsynet er med til at sikre, at Isbryderen tilbyder og udfører undervisning og dagbehandling i hht. formelle krav.

På Isbryderen ser vi samarbejdet med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Børnecenter Børn og Unge som en ressource, og som en garanti for kvaliteten af aktiviteterne på skolen.