Dagbehandlingsskolen Isbryderen vinder ny udbudsrunde

I foråret 2020 satte Københavns kommune – sammen med en lang række af omegnskommuner – hele vores dagbehandlingsområde i udbud. Det betyder kort fortalt, at vi som behandlingsskole skal byde ind på det arbejde, vi allerede udfører. Med et udbud sætter kommunerne – med København i spidsen – en ramme for vores fremtidige arbejde både i forhold til indhold og pris. Dette gøres blandt andet med det formål at ensrette og sikre kvaliteten i dagbehandlingsskolernes arbejde indenfor en fastlagt økonomiske ramme.

Fredag d. 19. juni 2020 fik Isbryderen endelig den gode nyhed, at vi – sammen med en række andre leverandører – har vundet udbuddet. Med denne afgørelse tegnes dermed en ny rammeaftale, som sikrer skolens drift de næste fem år. Vi har på Isbryderen budt ind på og vundet i både kategori 1 og 2 (beskrevet ud fra elevernes støtte- og behandlingsbehov), hvorfor vores dagbehandlingsskole fremadrettet kan indskrive elever fra både København og omegnskommuner i disse kategorier af elever.

Det er vi glade for og stolte af!