Forældrecafé møder på Isbryderen i skoleåret 2018/2019

 17. september 2018 – Skole/Hjem samarbejde:

En aften med oplæg og grupperefleksioner, oplægget vil indeholde emner som:

 • Hvad betyder det for vores barn, at der er et godt samarbejde mellem hjem og skole?
  • Hvordan kan vi bedst samarbejde med skolen?
  • Vigtige pointer for det gode skole/hjem samarbejde?

Efterfølgende grupperefleksion, med temaet hvordan kan vi selv bidrage til det gode samarbejde og hvad forventer vi at skolen bidrager med

29. oktober 2018 – Teenagere med kognitive forstyrrelser:

En aften med oplæg og grupperefleksioner, oplægget vil indeholde emner som:

 • Teenagehjernen
  • Særlige risici når teenageren har kognitive forstyrrelser
  • De vilde og de stille teenagere
  • Hvordan kan vi bedst støtte op om vores teenagere?

Efterfølgende grupperefleksion, med temaer som, hvordan kan vi bedst støtte vores teenagere og hvilke måder anvender vi?

14. januar 2019 – ADHD indefra og udefra:

En aften hvor Jenny Bohr og hendes datter Amalie Bohr 25 år, der har ADHD åbent fortæller om, hvordan Amalies unge år blev oplevet indefra af Amalie og udefra af jenny.

 • Amalie og Jenny Bohr fortæller om tiden da Amalie var barn og ung og besvarer gerne mange spørgsmål.

Efterfølgende gruppe refleksion hvor Amalie og Jenny cirkulerer mellem grupperne

25. februar 2019 – Low arousal pædagogik og konflikthåndtering

En aften med oplæg og grupperefleksioner, oplægget vil indeholde emner som:

 • Hvad er Low arousal pædagogik?
  • Hvorfor skal vi anvende Low arousal?
  • Hvordan gør vi helt konkret?

Efterfølgende grupperefleksion, med temaer som, Hvordan opleves konflikterne i vores familie, hvordan håndtere vi det nu og hvad kan vi tage med fra aftenens oplæg?

8. april 2019 – Familieliv med ASF eller ADHD

En kreativ arbejdende workshop, hvor vi vil arbejde med hvilke påvirkninger det har på vores familie, at vores barn/børn har ADHD eller ASF. Der vil være mulighed for at arbejde med temaer som:

 • Parforhold under pres
  • Den store familie, bedsteforældre, tanter og onkler m.m.
  • Søskende problematikker

Sluttelig afrunder vi med opsamling fra grupperne og siger tak for i år.