Forældrecafé møder på Isbryderen i skoleåret 2019/2020

Forældrecaféer Isbryderen ved Jenny Bohr – Skoleåret 2019/2020

 

Jenny Bohr, Kognitionskonsulent

Uddannet lærer, Master i Specialpædagogik og Advanced trainee i Samarbejdsbaseret Problemløsning på MIT, Boston Mass. Jeg er også mor til Amalie på 26 år, der har ADHD m.m. min bedste og længste uddannelse. Jeg har specialiseret mig i ADHD, ASF og andre kognitive forstyrrelser og arbejder både med børn/unge og deres familier. De senere år, har jeg fungeret som inklusionkonsulent for mange skoler og institutioner. Herudover holder jeg kurser og foredrag over hele landet, for både fagfolk og pårørende.

 1. september 2019, kl. 16.30 – 18.30

Børn med diagnoser:

 • Hvad er ASF og ADHD og hvordan kan det komme til udtryk?
 • Børn der har dobbelt diagnoser, eller andre særlige udfordringer som adfærdsforstyrrelse, depression, eller børn der er adopterede m.m.
 • Hvordan kan vi bedst forstå og hjælpe vores børn med diagnoser?
 • Forældrerollen som par eller enlig.
 1. november 2019, kl. 16.30 – 18.30

”Julespecial”        isbryderens-juleideer-jenny-bohr

 • Julen er hjerternes tid, ja. Men julen er også følelsernes tid, en stresset tid, der er fuld af ventetid, glæder og skuffelser og for nogle børn fuldstændig overvældende. Især for børn med ASF eller ADHD og deres familier kan det være uoverskueligt, så
 • Hvordan kan vi som forældre, bedst muligt sikre, at alle i vores familie får en god jul.
 1. februar 2020, kl. 16.30 – 18.30

Angst – Jenny Bohrs oplæg om angst

 • Hvad er angst og hvordan kan angsten komme til udtryk? Grundlæggende forståelse for og viden om angsten. Angst som grundfølelse, Angstens funktion, Angst symptomer og Angst som diagnose.
 • Forskellige former for angst, panik angst, social angst, OCD m.m.
 • Hvordan kan vi som forældre bedst forstå og hjælpe vores børn med angstlidelser?
 1. marts 2020, kl. 16.30 – 18.30 – UDSAT

Computer spil og computer tid.

 • Computerspil kan give vore børn, en velfortjent pause fra verdenen. Men det kan også blive en slags egen verden og for nogle tage helt over.
 • Denne aften lægger op til debat, hvad kan være det gode ved computerspil for vores børn? Hvad kan være knap så godt?
 • Hvordan kan vi forsøge at finde en balance, der passer vores familie.
 1. maj 2020, kl. 16.30 – 18.30 – UDSAT

Anerkendende samtaler med vores børn

 • Som forældre til børn med diagnoser oplever vi ofte, at det kan være svært at få vores børn engagerede i samtaler og samarbejde.
 • Mange oplever, at børnene vægrer sig ved at indgå i samtaler, at mange har svært ved at sætte ord på deres følelser, behov eller meninger eller at aftaler der indgås ikke holder. Hvilket kan give mange konflikter.
 • Hvordan kan vi finde og møde barnet hvor det er? Hvordan kan vi hjælpe børnene til at indgå i dialog og samarbejde med os. Hvordan kan vi løse problemer sammen med vores børn, på en måde der nedsætter konfliktniveauet?