Indsats

Isbryderen er en dagbehandlingsskole og undervisningen står mål med, hvad der står i folkeskoleloven og i de vejledende læseplaner. Derfor er undervisningspersonalet også seminarieuddannede skolelærere og flere har relevante tillægsuddannelser fx som læsevejledere.

Isbryderen følger ferieplanerne for Københavns kommunes folkeskoler. Der er 200 skoledage om året.

For at sikre elevernes udbytte af undervisningen bedst muligt, arbejder vi på at skabe et trygt og anerkendende fundament for samvær mellem lærere og elever, samt mellem eleverne. I undervisningen har eleverne mulighed for at udvikle deres potentialer både fagligt, personligt og socialt.

Klasserne rummer 3 til 6 elever, hvortil er knyttet 1 til 2 lærere. På skolen arbejder vi med en generel normering, der hedder en lærer til tre elever.

Undervisningen er en kombination af klasseundervisning og individuel undervisning alt efter elevernes behov.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt for den enkelte elev med udgangspunkt i dennes forudsætninger. Der følges regelmæssigt op på elevens udvikling gennem bla. den individuelle elevplan og gennem skole-hjemsamtaler.

Vi underviser vores elever på mange måder. Dels gennem traditionel undervisning i små klasser, men også gennem relevante ekskursioner og praktikforløb.

Vi prioriterer højt at have velegnede undervisningsmaterialer til rådighed. Både i bogform og digitalt. Vi abonnerer på flere undervisningssider indenfor de forskellige skolefag.