Dagbehandling

Den pædagogiske indsats på Isbryderen er præget af en ressourcefokuseret, kognitivt orienteret og anerkendende tilgang til eleverne.

Isbryderen søger at skabe et trygt og tillidsfuldt skolemiljø, hvor regler og samværsformer er kendte og meningsfyldte for alle.

Isbryderen har daglige behandlingssamtaler med eleverne omkring deres trivsel, samværsformer og undervisning.

Dagligdagen på Isbryderen er struktureret og tydelig. Eleverne dagbehandles og undervises ud fra deres særlige behov i hht. relevante elevplaner og skemaer.

Forudsigeligheden og trygheden er medvirkende til at give os en hverdag, hvor eleverne ikke bliver sat i situationer, der gør dem utrygge.

Det pædagogiske personales tilgang til den enkelte elev er præget af faglighed, engagement og autenticitet.