Udslusning

Isbryderen har gennem de sidste 11 år haft succes med at udsluse elever tilbage til det almene skolesystem igen, når vi sammen med eleven og elevens netværk har vurder   , hvis det er realistisk og forudsætningerne er tilstede. har i samarbejde med PPR lavet en udslusningsprocedure for elever der revisiteres til folkeskolen eller lignende.

Isbryderen laver i samråd med inspektøren fra en relevant ny skole og PPR en overdragelsesordning.

Primærlæreren til eleven på Isbryderen, stiller sig til rådighed med konsultativ bistand til den pågældende skole i 3 måneder. Hertil udarbejdes en handleplan for eleven som revurderes løbende i perioden.

Elever som ikke skal tilbage til folkeskolen eller lignende, kan færdiggøre deres skolegang, og tage 9. klasses afgangsprøve på Isbryderen.

Isbryderen har et tæt samarbejde med uddannelsesvejledere i Københavns Kommune, Københavns Tekniske Skoler, Hotel- og Restaurationsskolen m.fl.

Eleverne som udsluses fra Isbryderen følges af en uddannelsesvejleder indtil de er fyldt 25 år.