Udslusning

Isbryderen har gennem de sidste 18 år haft succes med at udsluse elever tilbage til det almene skolesystem igen. Sammen med eleven og elevens netværk vurder vi, om det er realistisk og forudsætningerne er tilstede. I samarbejde med PPR bliver der lavet en udslusningsprocedure for elever der revisiteres til folkeskolen eller lignende.

Isbryderen laver i samråd med skoleleder og lærere fra en relevant ny skole og PPR en overdragelsesordning.

Primærlæreren til eleven på Isbryderen, stiller sig til rådighed med konsultativ bistand til den pågældende skole i 3 måneder. Hertil udarbejdes en handleplan for eleven som revurderes løbende i perioden.

Elever som ikke skal tilbage til folkeskolen eller lignende, kan færdiggøre deres skolegang, og tage 9. klasses afgangseksamen på Isbryderen.

Isbryderen har et tæt samarbejde med uddannelsesvejledere i Københavns Kommune, NEXT, Københavns Tekniske Skoler, Hotel- og Restaurationsskolen m.fl.

Eleverne som udsluses fra Isbryderen, følges af en uddannelsesvejleder indtil de er fyldt 25 år.