UU-Vejleder

UU-vejleder
Pernille Wandel
Mail: pernwa@kk.dk
Mobil: 2636 6369

For hele året gælder, at samtaler afholdes efter behov og vil fokusere på elevens uddannelsestanker. UU-vejlederen deltager i netværksmøder, til forældresamtaler og i andre fora, hvor det er relevant at  uddannelsesvejlederen kan bidrage. UU-vejlederen samarbejder med socialforvaltningen, ungdomsskolen, produktionsskoler, 10. klasses centre, ungdomsuddannelser, m.m.

Der er mulighed for løbende at planlægge individuelle praktikforløb til de elever, hvor det kan gavne elevens skoleforløb og efterfølgende valg af uddannelse. Det er ligeledes muligt at arrangere holdbesøg på diverse uddannelsesinstitutioner.

Særligt for afgangselever
Uddannelsesplanerne er elevernes ansøgning til det uddannelsessted de ønsker at fortsætte på efter Isbryderen.

UU-vejlederen hjælper eleverne med at udarbejde uddannelsesplanen, og vil være i dialog med forældrene om planerne.