Om Isbryderen

Om Isbryderen

Isbryderen er en privat dagbehandlingsskole, der er organiseret som en selvejende institution. Isbryderen har siden 2001 haft undervisningsoverenskomst med BUF i Københavns kommune, der ligeledes har tilsynspligten med skolen.

Isbryderen er grundlagt efter privat initiativ af Morten Petersen og Jørgen Hindsberg. Visionen er at skabe et supplement til de kommunale specialundervisningstilbud, for de elever der ikke kan rummes i det almene skolesystem eller dets specialtilbud.

Vores mål er at udsluse eleverne tilbage til det almene skoleområde, hvis det er muligt. I samarbejde med elever, forældre, PPR og socialrådgivere vurderer vi løbende om eleverne er klar til udslusning, eller fortsat profiterer af at gå på skolen.

Isbryderen skal være en tryg, udviklende og spændende skole at gå og arbejde på – både for elever og personale. Eleverne mødes i den udviklingszone de befinder sig i, af et veluddannet og engageret personale.

Vi prioriterer højt, at dagbehandlingen og undervisningen foregår i indbydende og egnede lokaler, hvor der er plads til fordybelse men også til udfoldelse. Samlet skal det medvirke til, at alle får en følelse af, at de har værdi og betydning.

Skolen Isbryderen har 2 målgrupper med forskellige alders- og målgrupper. Målgrupperne ligger indenfor en radius af ca. 100 m mellem de rekreative og grønne områder ved Islands Brygge og Amager Fælled.