Målsætning

Når en elev skal visiteres til Isbryderen skal der i første omgang foreligge en skriftlig undersøgelse af forholdene omkring eleven samt en godkendelse fra sagsbehandleren og PPR.

Efterfølgende vil familien og eleven blive inviteret til en fremvisning af den aktuelle afdeling, hvor de har mulighed for at danne sig et nærmere indtryk af stedet.

Næste skridt er et fælles visitationsmøde, hvor familien, eleven, sagsbehandler og aktuelle netværkspersoner bliver inviteret til en nærmere afklaring med personale fra Isbryderen. Her vurderes det om eleven endeligt skal indskrives på Isbryderen.

Ved indskrivning af nye elever kontakt skoleleder Jørgen Hindsberg på tlf. 2046 4604 / mail: skoleleder@isbryderen.dk

Sikker post kan sendes via e-boks (CVR. 26168724) eller til kontor@isbryderen.dk