Skolepsykologer på Isbryderen

SKOLEPSYKOLOGER PÅ ISBRYDEREN

Dagbehandlingsskolen Isbryderen har siden august 2017 haft Sitia Damkjær Jørgensen som autoriseret psykolog på fuldtid. Sitia kommer med en baggrund fra bl.a. privat praksis, fra Livslinien, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade samt fra en sikret døgninstitution for udsatte og kriminalitetstruede børn og unge. Hun er uddannet fra Københavns Universitet med en kandidat i klinisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi.

3. august 2020 været så heldige, at kunne byde Cecilie Nørgård Andersen velkommen som ny psykolog på Isbryderen. Cecilie kommer fra en stilling hos Cool Kids Børne- og Ungdomspsykologisk klinik i København og har tidligere været tilknyttet Red Barnet Ungdom, i projektet Mobsquad, som tager ud på folkeskoler (4.-6. klasse) for at sætte mobning på dagsordenen. Cecilie er uddannet psykolog fra Århus Universitet, hvor hun skrev speciale om forældretræning og kognitiv adfærdsterapi som psykologisk intervention til børn, der både har ADHD og angst. 

Isbryderens psykolog varetager bl.a. følgende opgaver:

  • Deltagelse i visitation og vurdering af nye elever.
  • Psykologisk rådgivning og undervisning af lærere og pædagoger ift. eleverne og deres familier.
  • Supervision af lærere og pædagoger ift. den daglige undervisning og behandling.
  • Psykologisk testning og udredning af elever med henblik på at etablere en hensigtsmæssig behandling og undervisning og/eller henvise til psykiatrisk udredning og vurdering.
  • Samtaleforløb med elever.
  • Medvirken til udarbejdelse af behandlingsplaner for skolens elever.
  • Deltagelse i møder som fx Aftaleforum, BEKU-møder, netværksmøder i psykiatrien m.m.

Det er skolens lærere og pædagoger, der sammen med psykolog og ledelse vurderer, om en elev eller en familie skal tilbydes psykologisk bistand. Forældreønsker herom kan rettes til elevens kontaktlærer eller til skolens psykologer, lige som forældre og sagsbehandler også altid er velkomne til at rette henvendelse ved andre spørgsmål eller forespørgsler.

Skolens psykologer har følgende kontaktoplysninger:

Sitia Damkjær Jørgensen: På barsel indtil 9/9 2021
e: skolepsykolog@isbryderen.dk
Tlf.  2947 8260

Cecilie Nørgård Andersen:
e: cecilieskolepsykolog@isbryderen.dk
Tlf. 2913 0400