Psykolog på Isbryderen

På Dagbehandlingsskolen Isbryderen har vi pr. 1. august 2017 fastansat psykolog Sitia Jørgensen på fuldtid. Dette har vi gjort for at styrke skolens pædagogiske og psykologiske profil inden for det behandlingsmæssige arbejde.

Sitia er uddannet cand. psyk. aut. fra Københavns Universitet med speciale i klinisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi. Hun har gennem både sit studie- og arbejdsliv haft et særligt fokus på socialt- og psykisk udsatte børn og unge, der har brug for ekstra støtte og opmærksomhed. Dette fokus samt Sitias kompetencer kommer nu skolen Isbryderen til gode.

På skolen Isbryderen har Sitia mange forskellige arbejdsopgaver. Hun vil bl.a. varetage:

  • Psykologisk rådgivning af lærere og pædagoger ift. eleverne og deres familier.
  • Supervision af lærere og pædagoger ift. den daglige undervisning og behandling.
  • Psykologisk testning og udredning af elever med henblik på at etablere en hensigtsmæssig behandling og undervisning.
  •   Samtaleforløb med elever.
  • Udvikling af robusthed.
  • Medvirken til udarbejdelse af behandlingsplaner for eleverne.
  • Deltagelse i ‘svære’ samtaler.
  • Undervisning af medarbejdere.

Det er skolens lærere og pædagoger, der sammen med ledelsen vurderer, om en elev eller en familie skal tilbydes psykologisk bistand. Forældreønsker herom kan rettes til elevens kontaktlærer eller via skolepsykologens mail: skolepsykolog@isbryderen.dk eller telefon 2947 8260