Opdateret Coronavirus information 13.9.2021

Information om de seneste og vigtige Covid-19 restriktioner gældende for skolen Isbryderen.

Fra mandag 13/9 2021 er COVID-19 ikke længere en samfundskritisk sygdom, men betegnes nu som en farlig sygdom. Det betyder, at de sidste restriktioner nu bortfalder, men det ændrer ikke ved de overordnede retningslinjer for hygiejne, for test og for smitteopsporing på skoleområdet.

Smitteopsporing
Smittetallene i København er faldende – også for de yngste, ikke-vaccinerede aldersgrupper. Det har betydet mindre pres på smitteopsporing de sidste dage.

Med de nye regler for smitteopsporing, der blev indført mandag 13/9, er det blevet lettere at smitteopspore, da hele klassen igen identificeres som nære kontakter. Desuden skal børn, der er nære kontakter, ikke længere hjemsendes, men blot testes.

De nye retningslinjer, i meget korte træk:

  • Hele klassen identificeres som nære kontakter.
  • Børn, der ikke har symptomer, hjemsendes ikke, men opfordres til tre test: 1 hurtigtest eller PCR-test hurtigst muligt og 2 PCR-test som tidligere på henholdsvis 4. og 6. dag for kontakt med den smittede.
  • Færdigvaccinerede eller tidligere smittede kan undlade at tage den første test, men opfordres stadig til test på 4. og 6. dag.
  • Nære kontakter, der har været smittet inden for de seneste 12 uger, kan undlade test.

Find de fulde retningslinjer her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje—Haandtering-af-smitte-paa-dagtilbudsundervisnings-og-uddannelsesomraadet

Hvis der skulle være spørgsmål til ovenstående, er I naturligvis altid velkommen til at ringe til skolens kontor eller jeres kontaktperson på Isbryderen.

 

Hotline
Har I generelle spørgsmål om Corona virus, kan I ringe til myndighedernes fælles hotline, der har åben døgnet rundt. Telefonnummer: 70 20 02 33
I kan også søge information om coronavirus på https://www.sst.dk/da eller https://coronasmitte.dk/

Rejserestriktioner
Rejserestriktionerne bliver løbende ændret. I kan finde mere information om rejser på dette link: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-udlandet