Isbryderen – April 2020

 

Organisering
Isbryderen blev grundlagt efter privat initiativ i 2001 og er organiseret som en selvejende institution baseret på non-profit. Dagbehandlingstilbuddet har en semi-professionel bestyrelse. Det fremgår af Isbryderens vedtægter, at ved ophør af aktivitet skal en evt. egenkapital overgå til Københavns kommune eller til tilbud tilsvarende Isbryderen.

Isbryderen har et princip om, at alle pædagogiske medarbejdere skal have relevant uddannelse som enten lærer eller pædagog (75 % lærere/25 % pædagoger). Tilkaldevikarer er typisk under uddannelse på div. seminarier.

 
Løn- og ansættelsesforhold
Isbryderens lærere og pædagoger er fastansatte på funktionærlignende vilkår.

Isbryderens lærere og pædagoger er siden grundlæggelsen af skolen blevet aflønnet ud fra deres anciennitet efter gældende løntabeller fra Københavns Lærerforening samt fra Socialpædagogernes Landsforbund. Hertil kommer et særligt Isbrydertillæg.

Alle medarbejdere har 100 % arbejdsgiverbetalt pension, svarende til 17,4 % af deres løn. Alle medarbejdere modtager desuden privat sundhedsforsikring og får stillet bl.a. arbejdscomputer og arbejdstelefon til rådighed.

Alle pædagogiske medarbejdere tilbydes løbende efteruddannelse individuelt og i gruppe. De senere år er vi blevet efteruddannet indenfor: Marlborough modellen, AART, konflikthåndtering, Diamantforløbet osv. I april 2020 påbegyndte alle pædagogiske medarbejdere på en familiebehandler uddannelse gennem ’Center for mentalisering’.

 
Overenskomstforhandlinger, blokade og CSR-undersøgelse
Fagforbundet Lærernes Centralorganisation (LC) – herunder Danmarks Lærerforening – har varslet en faglig blokade af vores dagbehandlingstilbud gældende fra onsdag d. 1. april 2020. LC har sendt samme varsel til de øvrige private dagbehandlingsskoler i Københavns Kommune.

Årsagen til blokaden er, at vi efter lange forhandlinger desværre ikke er nået til enighed om indholdet i en mulig overenskomst. Vi mener ikke, at LC forstår og anerkender vores arbejdsgang som behandlingsskole, hvor undervisning og dagbehandling foregår integreret og gensidigt afhængigt. Vi mener heller ikke, at LC anerkender eller har forståelse for vores position som private aktører i et kommunalt regi.

Der er fra kommunalt hold ikke et krav til, at vi som dagbehandlingstilbud skal have en overenskomst. Men der stilles krav om, at vi skal leve op til de arbejdsklausuler, som kommunen opstiller for medarbejdernes løn og arbejdsvilkår. Isbryderen er i den henseende blevet undersøgt grundigt i 2019 af Københavns Kommunens CSR-enhed. Deres konklusion var, at Isbryderen ikke bryder nogle af de forhold, der beskrives i arbejdsklausulerne fra Københavns kommune.

For spørgsmål eller yderligere information om ovenstående, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

 
Jørgen Hindsberg, grundlægger og skoleleder på Isbryderen