Personale

På Isbryderen vægter vi højt, at det pædagogiske personale har en relevant pædagogisk uddannelse samt erfaringer, der kan bruges i forbindelse med arbejdet på skolen. Vi har lærere med arbejdserfaringer både fra specialskolesystemet og fra det almene skolesystem. Det er vigtigt, at medarbejderne har krydserfaringer, da vi overordnet arbejder på, at eleverne evt. kan sluses tilbage til folkeskolen hvis muligt eller at de afslutter deres skolegang hos os ved at tage folkeskolens afgangsprøve.

Medarbejdergruppen består af seminarieuddannede lærere, hvoraf flere har tillægsuddannelser – f.eks læsevejlederuddannelsen og AKT læreruddannelsen. Desuden har vi tilknyttet uddannede socialpædagoger til at assistere i undervisningen og til at varetage SFO aktiviteter og eftermiddagsklub.

Fælles for personalet er, at vi løbende gennem ansættelsestiden tilstræber  at efteruddanne dem ud fra de behov vores elevgruppe og deres familier har.

Dette sker gennem den månedlige interne og eksterne supervision i afdelingerne, samt gennem relevante kurser, f.eks om elevernes særlige behov i forbindelse med deres diagnoser indenfor bl.a. ADHD eller asperger og autismespektret, samt om AKT problematikker og svære familieforhold.