Efteruddannelse

Supervisions- og kursusforløb for medarbejdere 2016/2017

Undervisning i afd. 1 og 2 ved Jenny Bohr, master i specialpædagogik og ADHD:

Gruppeforløb for lærere og pædagoger med særligt fokus på kognitive forstyrrelser og/eller adfærdsmæssige udfordringer bl.a. forårsaget af ADHD.

– ADHD i et pædagogisk perspektiv, kognitive udfordringer

– ADHD er en kognitiv forstyrrelse, kognitive venlige miljøer, det narrative perspektiv

– Pædagogiske redskaber, omverdens strukturering, de 10 H ’er

– Forebyggelse af konflikter, konflikthåndtering

 

Undervisning i afd. 3 ved Sarah Parlar Aut. Psykolog, Praksis Nexus.

Introduktion til, hvad autisme er, og hvordan man skal forstå det (adfærdsafvigelser ift. symptombillede samt årsager til autisme). Om de bagvedliggende psykologiske forstyrrelser og pædagogiske principper, man derfor skal arbejde ud fra.

 

Undervisning for alle i afd. 1, 2 og 3 af psykolog Maria Dressler og lærer Camilla Obel, Rødovre kommune. 19. og 20. maj 2017 samt 4. november 2017: Diamantforløbet – et kursus i vredeshåndtering hos elever.

 

Individuelle undervisningsforløb:

– Rasmus, lærer i afd. 2: Første del af familieterapeutisk uddannelse, DISPUK

– Nikolaj, pædagog i afd. 1: 2 kurser i individuelle i samarbejdsbaseret problemløsning og Plan B – samtaler.

Div. Dagskurser for alle lærere og pædagoger, BUF akademiet, Københavns kommune

 

Supervisionsforløb:

– 28. april 2017: Sagssupervision i fht. Elev, Bispebjerg børne- og ungdomspsyk. Hospital.

– 31. maj 2017: Supervision af medarbejdere i afd. 3 af Sarah Parlar, aut. Psykolog.

– 21. juni 2017: Supervision i afd. 3 af psykolog Ulla Dyrløv.

– 7. november 2016: Pædagogisk praktisk supervision i afd. 1 og 2 af Jenny Bohr, master i specialpædagogik.

Pædagogisk og psykologisk supervision i afd. 1 og 2 ca. hver anden måned i anden halvdel af 2016 af psykolog Charlotte Bjerregaard, FamiliepsykologiskPraksis.

Marlborough modellen
Dagbehandlingsskolen Isbryderen indledte i efteråret 2014 et samarbejde med folkene bag familieskolerne i London efter Marlborough modellen. Som følge heraf havde vi i starten af november besøg af Brenda McHugh og Neil Dawson, begge psykoterapeuter, der underviste skolens personale i tanker og metoderne bag modellen.
På skolen vil vi ud fra et helhedssyn på barnet, udvikle os hen imod et tættere samarbejde med familierne omkring vores elever. I skoleåret 2014/2015 har personalet på Isbryderen modtaget undervisning i Marlborough modellen.

I skoleåret 2011/2012 har personalet på Isbryderen gennemført et ‘low arousal konflikt-håndteringskursus’ gennem ‘Studio 3’ samt kognitive og pædagogiske kurser gennem psykologcenteret ‘KRAP’. Senest i november 2012.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/isbryderen/public_html/wp-includes/functions.php on line 4212

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/isbryderen/public_html/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Ssl/Ssl.php on line 197

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/isbryderen/public_html/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Ssl/Ssl.php on line 197