Efteruddannelse

Individuelle undervisningsforløb:

– Line, afdelingsleder Kigkurren: Line er i gang med mentaliseringsbaseret lederuddannelse MBL 2021

 Jacob, socialpædagog: Praktikvejleder til pædagoguddannelsen 2020 

– Anders, lærer: uddannet AART træner 2019

– Frank: Faglig vejledning i grundskolens historie-og samfundsfagsundervisning, CFU 2019

– Frank, lærer: Håndværk og design som prøvefag i udskolingen, BUF Akademi 2019

– Charlotte lærer: AppWriter kursus 2019

– Lasse, afdelingsleder Artillerivej: Lasse er i gang med Diplomuddannelsen på Metropol

– Mette, pædagogisk leder og Line, afdelingsleder Kigkurren: Skivekonferencen 2018 & Sikon konference 2019

– Sitia, skolepsykolog: Autorisation ved Dansk Psykolognævn 2019

– Sitia, skolepsykolog: Narrative perspektiver, Supervisionsforløb 2018 + WISC-5 kursus 2018

– Lasse, afdelingsleder Artillerivej: Temadag med Dr. Russell Barkley – verdens førende ADHD ekspert 2017

– Niklas, socialpædagog: Samarbejdsbaseret problemløsning ved Jenny Bohr 2017

– Jette, administrativ leder: Diplomuddannelse i ledelse 2017

– Søren, souschef: Diplomuddannelse i ledelse 2016

– Jørgen, skoleleder: Diplomuddannelse i ledelse 2010

Fælles undervisningsforløb

Low Arousal – LowArousal v/Jakob Kjærby Lentz for alle medarbejdere – august 2021

Mentalisering og familiebehandling for alle medarbejdere – Center for mentalisering – 6 dages kursus april-juni 2020

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn for alle medarbejdere, Hovedstadens Beredskab – 2. august 2019

Bevægelse, krop og læring for alle medarbejdere ved Anne Bahrenseheer – 2. + 3. august 2018

Supervisions- og kursusforløb for alle medarbejdere 2017/2018
Diamantforløbet – et kursus i vredeshåndtering hos elever ved psykolog Maria Dressler og lærer Camilla Obel, Rødovre kommune – 19. og 20. maj 2017 samt 4. november 2017

Undervisning på Kigkurren ved Sarah Parlar Aut. Psykolog, Praksis Nexus.
Introduktion til, hvad autisme er, og hvordan man skal forstå det (adfærdsafvigelser ift. symptombillede samt årsager til autisme). Om de bagvedliggende psykologiske forstyrrelser og pædagogiske principper, man derfor skal arbejde ud fra -1. + 15. marts 2017.

Undervisning for alle medarbejdere ved Jenny Bohr, master i specialpædagogik og ADHD:
Gruppeforløb for lærere og pædagoger med særligt fokus på kognitive forstyrrelser og/eller adfærdsmæssige udfordringer bl.a. forårsaget af ADHD.
– ADHD i et pædagogisk perspektiv, kognitive udfordringer
– ADHD er en kognitiv forstyrrelse, kognitive venlige miljøer, det narrative perspektiv
– Pædagogiske redskaber, omverdens strukturering, de 10 H ’er
– Forebyggelse af konflikter, konflikthåndtering

Supervisionsforløb:
– 28. april 2017: Sagssupervision i fht. elev, Bispebjerg børne- og ungdomspsyk. Hospital.
– 31. maj 2017: Supervision af medarbejdere på Kigkurren af Sarah Parlar, aut. Psykolog.
– 21. juni 2017: Supervision på Kigkurren af psykolog Ulla Dyrløv.
– 7. november 2016: Pædagogisk praktisk supervision i afdeling 1 og 2 af Jenny Bohr, master i specialpædagogik.

Pædagogisk og psykologisk supervision på Artillerivej ca. hver anden måned i anden halvdel af 2016 af psykolog Charlotte Bjerregaard, Familiepsykologisk Praksis.

Marlborough modellen
Dagbehandlingsskolen Isbryderen indledte i efteråret 2014 et samarbejde med folkene bag familieskolerne i London efter Marlborough modellen. Som følge heraf havde vi i starten af november besøg af Brenda McHugh og Neil Dawson, begge psykoterapeuter, der underviste skolens personale i tanker og metoderne bag modellen.
På skolen vil vi ud fra et helhedssyn på barnet, udvikle os hen imod et tættere samarbejde med familierne omkring vores elever. I skoleåret 2014/2015 har personalet på Isbryderen modtaget undervisning i Marlborough modellen.

I skoleåret 2011/2012 har personalet på Isbryderen gennemført et ‘low arousal konflikt-håndteringskursus’ gennem’Studio 3’samt kognitive og pædagogiske kurser gennem psykologcenteret ‘KRAP’. Senest i november 2012.