Ledige stillinger

Dagbehandlingsskolen Isbryderen søger skolepædagog og uddannet lærer til Kigkurren


Skolepædagog

Vi søger en uddannet pædagog til skolens afdeling for de 6 – 17 årige elever med primært autismespektrumforstyrrelser, skolevægring, sociale udfordringer, angst.

Den pædagog vi søger, skal være med til at gøre en positiv forskel for skolens elever, deres familier og for udviklingen på skolen generelt. Skolens elever har brug for voksne med overskud, der er sikre og tydelige i deres handlinger. Det betyder, at vi søger en medarbejder, der er robust, stabil og nysgerrig.

På Isbryderen vægter vi samarbejdet på tværs af faggrupper højt, så lyst og evner til samarbejde med andre pædagoger, lærere og psykologer er en forudsætning for at blive en del af vores team.

Vi ser generelt positivt på ansøgere med relevant erfaring inden for området. Arbejdsopgaverne på skolen vil primært bestå af dagbehandling af elever og deltagelse i familiebehandling samt støttefunktioner ved undervisning af eleverne.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 21. april 2021. Samtalerne vil foregå primo uge 17.
Stillingen er på fuld tid. Vi tilbyder løn-, pension samt ansættelsesvilkår, der matcher den gældende overenskomst for området.

 

 Skolelærer

Vi søger en uddannet lærer til skolens afdeling for de 6 – 17 årige elever med primært autismespektrumforstyrrelser, skolevægring, sociale udfordringer, angst osv.

Den lærer vi søger, skal være med til at gøre en positiv forskel for skolens elever, deres familier og for udviklingen på skolen generelt.

Skolens elever har brug for voksne med overskud, der er sikre og tydelige i deres handlinger. Det betyder, at vi søger en lærer, der er robust, stabil og nysgerrig.

Ansøgere med linjefag i dansk, engelsk og evt. madkundskab og tysk vil blive prioriteret højt.

På Isbryderen vægter vi samarbejdet på tværs af fag- og målgrupper højt, så lyst og evner til samarbejde med andre lærere, pædagoger og skolens psykologer er en forudsætning for at blive en del af vores team.

Vi ser generelt positivt på ansøgere med relevant behandlings- og undervisningserfaring inden for området, men også erfaringer fra almenområdet kan bidrage til arbejdet med Isbryderens elevgruppe.

Som lærer på Isbryderen vil du blive en naturlig del af arbejdet med at undervise og dagbehandle eleverne sammen med det lokale team, der har base på Kigkurren. Desuden er arbejdet med familierne højt prioriteret, hvilket også er en del af den enkelte lærers ansvarsområde i samarbejde med familierne, teamet, ledelsen og skolens psykologer.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 21. april 2021. Samtalerne vil foregå primo uge 17.
Stillingen er på fuld tid. Vi tilbyder løn-, pension samt ansættelsesvilkår, der matcher den gældende overenskomst for området.


Ansøgninger mailes til: jl@isbryderen.dk

Interesserede ansøgere kan evt. kontakte afdelingsleder Line Borch 2924 2186 eller skolens leder Jørgen Hindsberg 2046 4604 for yderligere oplysninger.