Ledige stillinger

Uddannede lærere

Skolen Isbryderen har vind i sejlene og er i fremdrift. Derfor søger vi nye og friske medarbejdere, der kan hjælpe os med at holde kursen.

Vi er på udkig efter lærere, der kan og vil være med til at gøre en forskel for skolens elever og for udviklingen på skolen. Det er en fordel, hvis du er omstillingsparat og fleksibel. Men også hvis du er god til at stå fast og til at strukturere dit arbejde med eleverne, da de har brug for sikre og tydelige voksne.

På Isbryderen vægter vi samarbejdet højt på tværs af faggrupper og afdelinger, så lyst og evner til samarbejde er en forudsætning for at blive en del af teamet hos os.

Vi ser generelt positivt på ansøgere med relevant behandlings- og undervisningserfaring inden for området, men også erfaringer fra almenområdet kan bidrage til arbejdet med Isbryderens elevgruppe.

Vi søger to lærere til skolens afdeling 1 og 2 for de 6-17-årige elever der ofte har ekstroverte handlemønstre. Det kan være forårsaget af mistrivsel, ADHD og tilknytningsforstyrrelser. Ansøgere med linjefag i engelsk, matematik, musik og biologi vil blive prioriteret højt.

Desuden søger vi to lærere til skolens afdeling 3 for de 6-17-årige elever der ofte har introverte handlemønstre som følge af f.eks. autismeforstyrrelser, angst og socialfobi. Ansøgere med linjefag i engelsk, matematik, tysk og samfundsfag vil blive prioriteret højt.

Vi søger også en lærer til et barselsvikariat i skolens afdeling 1. Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 2/8 2018. Vikariatet udløber 31/10 2018, dog vil der være mulighed for fastansættelse efter endt vikariat.

Som lærer på Isbryderen vil du blive en naturlig del af arbejdet med at undervise og dagbehandle eleverne sammen med teamene i afdeling 1 og 2 på Artillerivej og i afdeling 3 på Kigkurren. Arbejdet med familierne er højt prioriteret, hvilket også er en del af arbejdsområdet.

Du får som lærer ansvaret for at tilrettelægge undervisningen efter folkeskolens læseplaner, tilpasset elevernes særlige behov. Undervisningen og behandlingsarbejdet med eleverne planlægges og evalueres løbende, både mundtligt og skriftligt. Dette arbejde foregår i tæt samarbejde med forældre, teamet, afdelingslederen og skolepsykologen.

Lærerstillingerne er på fuld tid. Vi tilbyder løn iflg. KLFS løntabel samt et Isbrydertillæg på 4500 kr. pr. mdr. Hertil kommer, at du tilmeldes skolens kollektive sundhedsforsikring og obligatoriske pensionsordning (17,4 %) samt får udleveret arbejdstelefon og PC.

Ansøgningsfristen er d. 8. juni 2018 med tiltrædelse fra det nye skoleårs start eller hurtigst muligt. Ansættelsessamtalerne foregår i uge 24, 25 og 26.

Ansøgninger mailes til: kontor@isbryderen.dk.

Interesserede kan evt. kontakte skolens leder Jørgen Hindsberg, som træffes bedst ml. kl. 13-15 på tlf. 2046 4604 for yderligere oplysninger.