Ledige stillinger

Dagbehandlingsskolen Isbryderen søger underviser i tysk til skoleåret 19/20

Dagbehandlingsskolen Isbryderen søger en underviser i tysk, der sammen med skolens faste tysklærer kan varetage tyskundervisningen for skolens elever. Vi forestiller os, at du er uddannet lærer, lærerstuderende med tysk som linjefag eller andet relevant erfaring.

I kommende skoleår deles skolens elever op i to hold – mellemtrin og overbygning, hvor der skal være en tyskansvarlig underviser for hvert hold. Den tyskansvarlige underviser bistås i undervisningen af en eller flere af elevernes faste lærere/pædagoger. Hvert hold vil bestå af ca. 10 – 12 elever.

Arbejdsforholdet kan planlægges efter aftale, så det passer ind med studie mv. Vi tilbyder en lønaftale efter områdets overenskomst med god tid til forberedelse. Der er tale om ca. 5 – 7 timers undervisning pr. uge. eksl. forberedelse.

Isbryderen er en dagbehandlingsskole for ca. 50 elever i alderen 6 – 17 år. De undervises og dagbehandles af skolens ca. 25 lærere og pædagoger. Skolens elever er typisk udfordret af generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder således, at de ikke kan rummes i det almene skolesystem. Isbryderens opgave er at dagbehandle og undervise eleverne i hht. Folkeskoleloven.

Er du interesseret i at høre mere om ovenstående, så kontakt skoleleder Jørgen Hindsberg på mobil: 20 46 46 04 eller send en mail til: skoleleder@isbryderen.dk