Supervision

Medarbejderne på Isbryderen modtager alle supervision. Det kan være i teamet eller individuelt. Supervisionen omhandler primært eleverne, men kan også omhandle f.eks. medarbejdernes indbyrdes samarbejdsformer osv.

Vores supervisorer er eksterne konsulenter, der alle har særligt et kendskab til Isbryderens arbejdsfelt. Vi samarbejder bl.a. med Center for Autisme, Jb-Cps v/Jenny Bohr, Resources & Praksis Nexus.