Visitation

Kontakt skoleleder Jørgen Hindsberg, tlf. 2046 4604 / mail: skoleleder@isbryderen.dk for indskrivning af elever

Sikker post kan sendes til kontor@isbryderen.dk eller via e-Boks (CVR. 26168724)

Afdeling 1 er for elever i alderen 6 -12 år med primært ekstroverte handlemønstre:
For elever med personlige og sociale problematikker bl.a. adfærdsproblemer, manglende impulskontrol, tilknytningsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser herunder ADHD.
Afdeling 1 har en kapacitet på 12 elevpladser.

Afdeling 2 er for elever i alderen 13 – 17 år med primært ekstroverte handlemønstre
For elever med personlige og sociale problematikker bl.a. adfærdsproblemer, manglende impulskontrol, tilknytningsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser herunder ADHD.
Afdeling 2 har en kapacitet på 13 elevpladser.

Afdeling 3 er for elever i alderen 6 – 17 år med primært introverte handlemønstre:
For elever med personlige og sociale problematikker bl.a. angst, socialfobi, skolevægring, autismespektrumforstyrrelser – herunder asperger.
Afdeling 3 har en kapacitet på 25 elevpladser.

Pris pr. måned pr. 1/1 2019 kr. 35.940,75 – fordelt med kr. 17.610,97 for den socialpædagogiske del og kr. 18.329,78 for undervisningsdelen.