Visitation

Kontakt skoleleder Jørgen Hindsberg, tlf. 2046 4604 / mail: skoleleder@isbryderen.dk for indskrivning af elever

Sikker post kan sendes til sikkermail@isbryderen.dk eller via e-Boks (CVR. 26168724)

Målgruppe 1 er for elever i alderen 6 -17 år med primært ekstroverte handlemønstre:
For elever med personlige og sociale problematikker bl.a. adfærdsproblemer, manglende impulskontrol, tilknytningsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser herunder ADHD.
Målgruppe 1 har en kapacitet på 25 elevpladser.

Målgruppe 2 er for elever i alderen 6 – 17 år med primært introverte handlemønstre:
For elever med personlige og sociale problematikker bl.a. angst, socialfobi, skolevægring, autismespektrumforstyrrelser – herunder asperger.
Målgruppe 2 har en kapacitet på 25 elevpladser.

Pris pr. måned pr. 1/1 2022 (12 måneder pr. år) 

Kategori 1
0.4. klasse kr. 40.697
5.-9. klasse kr. 35.147,-
10. klasse kr. 27.748,-

Feriepasning 0.-4 klasse pr. påbegyndt uge kr. 3.561,-
Feriepasning 5.-9 klasse pr. påbegyndt uge kr. 3.075,-

Kategori 2
0.4. klasse kr. 47.650,-
5.-9. klasse kr. 41.152,-

Feriepasning 0.-4 klasse pr. påbegyndt uge kr. 4.169,-
Feriepasning 5.-9 klasse pr. påbegyndt uge kr. 3.601,-