Kontakt skoleleder Jørgen Hindsberg, tlf. 2046 4604 / mail: skoleleder@isbryderen.dk for indskrivning af elever

Sikker post kan sendes via e-Boks (CVR. 26168724)

Afdeling 1 er for elever i alderen 6 -12 år med primært ekstroverte handlemønstre:
For elever med personlige og sociale problematikker bl.a. adfærdsproblemer, manglende impulskontrol, tilknytningsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser herunder ADHD.
Afdeling 1 har en kapacitet på 12 elevpladser.

Afdeling 2 er for elever i alderen 13 – 17 år med primært ekstroverte handlemønstre
For elever med personlige og sociale problematikker bl.a. adfærdsproblemer, manglende impulskontrol, tilknytningsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser herunder ADHD.
Afdeling 2 har en kapacitet på 13 elevpladser.

Afdeling 3 er for elever i alderen 6 – 17 år med primært introverte handlemønstre:
For elever med personlige og sociale problematikker bl.a. angst, socialfobi, skolevægring, autismespektrumforstyrrelser – herunder asperger.
Afdeling 3 har en kapacitet på 25 elevpladser.

Pris pr. måned kr. 35.236,03 – fordelt med kr. 17.265,66 for den socialpædagogiske del og kr. 17.970,37 for undervisningsdelen.