Formål

Isbryderen er en dagbehandlingsskole for børn og unge i den undervisningspligtige alder.

Eleverne på Isbryderen er børn/unge med forskellige former for vanskeligheder. Det kan være generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Herunder elever med personlige, sociale, emotionelle udfordringer samt elever med bl.a. ADHD, ADD, OCD, mental retardering, tidlige kontaktskader samt elever diagnosticeret indenfor autismespekteret.

Efter vores grundige visitationsprocedure henvises eleven til den afdeling, der vurderes bedst at kunne varetage undervisningen og dagbehandlingen af vedkommende ud fra behov og forudsætninger. Visitationen foregår i samarbejde med forældre og relevante netværkspersoner.

Isbryderens eleverne kommer hovedsageligt fra Københavns Kommune, men de indskrives også fra omegnskommunerne. Vi har pt. ligeledes samarbejde med Herlev,  Gentofte, Hvidovre, Ringsted, Dragør, Tårnby og Brøndby kommune