Målsætning

  • Vores mål er at udsluse eleverne tilbage til det almene skoleområde, hvis det er muligt. I samarbejde med elever, forældre, PPR og socialrådgivere vurderer vi løbende om eleverne er klar til udslusning, eller fortsat profiterer af at gå på skolen.
  • At forberede eleverne til 9./10. klasses afgangsprøve
  • At afholde 9./10. klasses afgangsprøve
  • At hjælpe eleverne videre til en relevant ungdomsuddannelse, en relevant læreplads eller et relevant jobtilbud efter endt skolegang